logo 201 consulting logo

Podpora z EU na snížení nejen energetických nákladů

Rádi byste snížili své náklady spojené se spotřebou energií na minimum?

Vážení obchodní přátelé!                                                

Nyní máte jedinečnou příležitost využít několik dotačních titulů orientovaných přímo na úsporná opatření!

INFORMACE K DOTAČNÍM TITULŮM K DISPOZICI ZDE (formát pdf)

S radostí Vás informujeme, že byl prodloužen příjem žádostí do programu ÚSPORY ENERGIE – V. výzva, a to do 30.06.2020! Zároveň byl prodloužen nejzazší termín pro ukončení projektu stanovený nově až na 30.05.2023! Doporučujeme podat žádost o dotaci v letošním roce a využít následující období pro realizaci projektu. V rámci programu můžete realizovat úsporná opatření včetně výměny starého stroje za nový.

Zároveň bych Vás ráda informovala, že příjem žádostí o dotaci do programu ÚSPORY ENERGIE – FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY S/BEZ AKUMULACE – III. výzva stále pokračuje, a to do 31.08.2020! Program umožňuje pořízení vlastního zdroje elektrické energie. Není povinností přiložit stavební povolení k datu podání žádosti o dotaci, ale až k Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Termín pro ukončení projektu je nastaven do 31.03.2023!

Zvažovali jste pořízení elektromobilu či dobíjecí stanice? Zajímá Vás pořízení akumulace k již nainstalované FVE? Nebo právě vybíráte inovativní technologii pro získávání druhotných surovin? Věříme, že Vás zaujme aktuálně vyhlášená V. výzva do programu NÍZKOUHLÍKOVÉ TECHNOLOGIE.

V případě jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte obrátit. Vybereme pro Vás vhodný dotační program a celý projekt optimalizujeme tak, aby dosáhl co nejvyššího bodového zisku. Navíc jsme připraveni pro Vás zajistit bezplatnou vstupní energetickou analýzu.

Přejeme Vám hodně úspěchů a těšíme se na spolupráci.

Pavlína Torhanová
jednatelka společnosti

+420 602 751 392

Pavlina.Torhanova@201.cz