logo 201 consulting logo

PORADENSTVÍ – I. VÝZVA - PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ

Cílem výzvy je podpora rozvoje podnikatelských aktivit a zvýšení konkurenceschopnosti podniků formou poskytování poradenských služeb.

Podporované aktivity I. Výzvy:

  • Nákup poradenských služeb, které budou zacílené na získání nových certifikátů (certifikace výrobků, procesů, systémů řízení atd.).
  • Nákup poradenských služeb zacílených na zpracování plánu digitální transformace části nebo celé společnosti žadatele.

Příjem Žádostí o podporu probíhá od 5. 8. 2019 do 5. 12. 2019.

Více informací k programu naleznete zde.
Text Výzvy a její přílohy jsou k dispozici na webu API zde.