logo 201 consulting logo

Potenciál - IV. Výzva

13. července 2017 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu Výzvu IV. programu Potenciál.

Podpora zavádění a zvyšování kapacit společností pro realizaci výzkumných, vývojových a inovačních aktivit a zároveň i zvýšení počtu společností, které provádějí vlastní výzkum, vývoj a inovaci.

Více informaci naleznete na našich webových stránkách zde.

Text Výzvy včetně jejích příloh je k dispozici na webových stránkách Agentury pro podnikání a inovace zde a na webu Ministerstva průmyslu a obchodu