logo 201 consulting logo Budujeme hrdé Česko

Potenciál - technická výzva

Příjem Žádostí o podporu bude zahájen k datu 28. srpna 2018.

Důvodem vyhlášení této technické výzvy je podpora pouze těch projektů, které byly schváleny na 5. a 6. Výběrové komisi programu Potenciál Výzva III dne 21. 2. 2018 a 19. 4. 2018.

Z předchozí III. Výzvy budou podpořeny všechny totožné projekty, které splnily minimální kvalitativní hranici, která činila 60 bodů.

Vzhledem k tomu, že všechny kvalitní projekty MSP dosahující 60 a více bodů již byly podpořeny, budou v rámci této výzvy podpořeny zbývající kvalitní projekty z řad velkých podniků.