logo 201 consulting logo Budujeme hrdé Česko

POTENCIÁL – VI. Výzva - PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ

Cílem programu je podpora zavádění a zvyšování počtu společností s infrastrukturou pro výzkum, vývoj a inovační aktivity.

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo ve čtvrtek 19. září 2019 Výzvu VI programu podpory Potenciál.

Datum zahájení příjmu Žádostí o podporu: 1. 10. 2019

Datum ukončení příjmu Žádostí o podporu: 16. 12. 2019

Cílem programu je podpora zavádění a zvyšování kapacit společností pro realizaci výzkumných, vývojových a inovačních aktivit a zároveň i zvýšení počtu společností, které provádějí vlastní výzkum, vývoj a inovaci. Dále podpora prohloubení spolupráce společností s výzkumnými a vývojovými organizacemi, tvorba kvalifikovaných pracovních míst a potažmo rozvoj znalostní ekonomiky, zlepšení podmínek pro zapojení společností do národních i evropských programů výzkumu a vývoje, a trvalé zvyšování konkurenceschopnosti české ekonomiky.

Minimální výše dotace ve výši 2 mil. Kč.

Maximální výše dotace ve výši 30 mil. Kč.

Procentuální výše podpory 50 % bez ohledu na velikost podniku a místo realizace.

Alokace výzvy 1 mld. Kč.

Více informací o programu naleznete zde. Text samotné Výzvy naleznete zde.