logo 201 consulting logo

Prodloužení 69. Výzvy OPŽP - zpracování ODPADŮ

Žádosti o podporu v rámci prioritní osy 3, investiční priority 1, SC 3.2, jsou zpřístupněny a přijímány od 1. 9. 2017 (9:00) do 28. 2. 2018 (20:00).

Výzva se vztahuje na individuální projekty.

Celkové způsobilé výdaje projektu do 50 mil. EUR včetně DPH.

Minimální výše způsobilých realizačních výdajů činí 500 tis. Kč (bez DPH). Výzva je kolová, s jednokolovým modelem hodnocení žádostí.

Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 800 mil. Kč.

Popis podporovaných aktivit:

3.2.1: Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů

3.2.2: Výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů

3.2.3: Výstavba a modernizace zařízení na energetické využití odpadů a související infrastruktury

3.2.4: Výstavba a modernizace zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických odpadů (vyjma skládkování)

Více informací k jednotlivých aktivitám naleznete zde.