logo 201 consulting logo

Program Potenciál - příjem žádostí 12. 12. 2016 až 28. 2. 2017

| MPO | POZOR! Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo III. výzvu programu POTENCIÁL (OP PIK). Program je vhodný pro firmy (bez ohledu na velikost), které plánují zavést či rozšířit vlastní výzkumné a vývojové kapacity a zařadit se tak do skupiny podnikatelských subjektů, které provádějí vlastní výzkum a vývoj.

Příjem žádostí bude zahájen dne 12. 12. 2016 a ukončen dne 28. 2. 2017. Na tuto výzvu je plánována alokace 2,5 mld. Kč.

Podporu pro velké podniky lze poskytnout maximálně do výše 10 % alokace na tuto výzvu. V případě výraznějšího převisu kvalitních projektů může Řídicí orgán OP PIK alokaci na tuto výzvu adekvátně navýšit. Příjem žádostí o podporu bude uzavřen při dosažení hranice 5,0 mld. Kč, ale ne dříve než 14 dnů po zahájení příjmu žádostí o podporu.

Doporučujeme tedy žádost podat co nejdříve. Bližší informace k programu naleznete zde.