logo 201 consulting logo

Program rozvoje venkova - jarní kolo příjmu žádostí

| SZIF | V první polovině května 2016 proběhne druhé kolo příjmu žádostí na projektová opatření Programu rozvoje venkova ČR v programovém období 2014-2020.

Pravidla pro žadatele, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace, se v současné době připravují. Zveřejněna budou v únoru 2016. K dispozici budou na našich webových stránkách či v elektronické podobě na webu MZe a na www.szif.cz. Přehled vyhlášených programu jarního kola naleznete zde.