logo 201 consulting logo

Program Technologie - alokace

V současné době překročil příjem Žádostí o podporu podaných do Výzvy IV programu Technologie výši plánované alokace 1,8 mld. Kč. Další přijaté Žádosti o podporu budou řazeny do tzv. zásobníku projektů a budou hodnoceny postupně do výše disponibilních prostředků alokovaných na tuto Výzvu. Příjem Žádostí o podporu bude zastaven při dosažení dvojnásobku požadované dotace v přijatých Žádostech o podporu, tj. 3,6 mld. Kč, nejpozději však 28. 2. 2017 v 8:00.