logo 201 consulting logo Budujeme hrdé Česko

PRV - schválené Žádosti v rámci MAS

Schválené Žádosti o dotaci v rámci operace 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje, které byly zaregistrovány v roce 2018.

Průběžné schvalování – stav k 9. listopadu 2018. 

Státní zemědělský intervenční fond schválil na základě alokace stanovené MZe celkem 973 žádostí o dotaci v rámci operace 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje. Byly schváleny pouze žádosti, které byly vybrány Místními akčními skupinami a u kterých již byla provedena administrativní kontrola. Další žádosti budou průběžně schvalovány v následujících týdnech.

Souhrnný přehled žádostí o dotaci naleznete zde.