logo 201 consulting logo

Služby infrastruktury - Výzva VI.

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo ve čtvrtek 28. března 2019 Výzvu VI programu podpory Služby infrastruktury.

Podpora projektů propojujících podnikatelský sektor s výzkumnými a vývojovými organizacemi, tzn. zakládání a rozvoj vědeckotechnických parků, podnikatelských inovačních center a podnikatelských inkubátorů a zaměřující se zejména na realizaci nových technologií a konkurenceschopných výrobků a služeb.

Pro více informací pokračujte zde.