logo 201 consulting logo Budujeme hrdé Česko

Startuje 7. kolo Programu rozvoje venkova

Dne 9.10.2018 startuje podzimní kolo Programu rozvoje venkova 2014–2020. Pro zájemce je připraveno 10 operací, které podpoří investice do zemědělských a lesnických podniků, mladé zemědělce a také inovace a projekty spolupráce za více než 3 miliardy korun.

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje 7. kolo příjmu žádostí na operace:

 • 1.1.1 Vzdělávací akce,
 • 4.1.1 Investice do zemědělských podniků,
 • 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů,
 • 8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích,
 • 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách,
 • 8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin,
 • 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství,
 • 16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů,
 • 16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů a
 • 16.6.1 Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelném zajišťování biomasy pro výrobu energie a v průmyslových procesech.

Všechny operace jsou vyhlášeny již opakovaně – oproti předchozím kolům jsou upraveny i některé postupy a lhůty. Pro letošní podzimní kolo předpokládáme následující harmonogram

 • Podání žádosti: od 9. října 2018 8:00 do 30. října 2018 18:00 – pouze prostřednictvím Portálu Farmáře 
 • Zveřejnění seznamu doporučených žádostí: do 19. listopadu 2018 
 • Doložení příloh, aktualizovaného formuláře Žádosti o dotaci (včetně dokumentace k výběru dodavatele): do 5. března 2019 18:00 
 • Výzva k opravám: do 1. července 2019 
 • Doplnění neúplné dokumentace: do 21 kalendářních dnů od vyhotovení výzvy 
 • Zahájení průběžného schvalování žádostí: srpen 2019

Součástí podání Žádosti o dotaci je zaslání fotodokumentace aktuálního stavu místa realizace projektu (u relevantních operací a projektů) – důvodem je skutečnost, aby SZIF získal lepší představu o připravovaném/realizovaném projektu a efektivnějším způsobem dokázal v rámci administrativních kontrol vyhodnotit a zkontrolovat údaje uvedené v Žádosti o dotaci případně dalších přílohách.