logo

Startuje 7. kolo Programu rozvoje venkova

Dne 9.10.2018 startuje podzimní kolo Programu rozvoje venkova 2014–2020. Pro zájemce je připraveno 10 operací, které podpoří investice do zemědělských a lesnických podniků, mladé zemědělce a také inovace a projekty spolupráce za více než 3 miliardy korun.

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje 7. kolo příjmu žádostí na operace:

 • 1.1.1 Vzdělávací akce,
 • 4.1.1 Investice do zemědělských podniků,
 • 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů,
 • 8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích,
 • 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách,
 • 8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin,
 • 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství,
 • 16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů,
 • 16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů a
 • 16.6.1 Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelném zajišťování biomasy pro výrobu energie a v průmyslových procesech.

Všechny operace jsou vyhlášeny již opakovaně – oproti předchozím kolům jsou upraveny i některé postupy a lhůty. Pro letošní podzimní kolo předpokládáme následující harmonogram

 • Podání žádosti: od 9. října 2018 8:00 do 30. října 2018 18:00 – pouze prostřednictvím Portálu Farmáře 
 • Zveřejnění seznamu doporučených žádostí: do 19. listopadu 2018 
 • Doložení příloh, aktualizovaného formuláře Žádosti o dotaci (včetně dokumentace k výběru dodavatele): do 5. března 2019 18:00 
 • Výzva k opravám: do 1. července 2019 
 • Doplnění neúplné dokumentace: do 21 kalendářních dnů od vyhotovení výzvy 
 • Zahájení průběžného schvalování žádostí: srpen 2019

Součástí podání Žádosti o dotaci je zaslání fotodokumentace aktuálního stavu místa realizace projektu (u relevantních operací a projektů) – důvodem je skutečnost, aby SZIF získal lepší představu o připravovaném/realizovaném projektu a efektivnějším způsobem dokázal v rámci administrativních kontrol vyhodnotit a zkontrolovat údaje uvedené v Žádosti o dotaci případně dalších přílohách.