logo

SZIF přijímá žádosti k 6. kolu Programu rozvoje venkova

Dne 3.4.2018 startuje jarní kolo Programu rozvoje venkova 2014–2020. Pro zájemce je připraveno 13 operací, které podpoří investice do zemědělských a lesnických podniků, mladé zemědělce a také inovace a projekty spolupráce za více než 1,6 miliardy korun.

Příjem žádostí 6. kola Programu rozvoje venkova (PRV) bude probíhat od 3. dubna (8 hodin) do 23. dubna 2018 (13 hodin) prostřednictvím Portálu farmáře.

Na projekty jarního kola je připraveno přes 1,6 miliardy korun. Žadatelé o dotaci se nejpozději do 4 týdnů od ukončení příjmu žádostí dovědí, jestli postoupili do kategorie: doporučen, náhradník nebo nedoporučen. Lhůta pro zveřejnění tohoto seznamu se prodlužuje zpět na 28 kalendářních dní.

Více o finanční alokaci mezi jednotlivé operace naleznete zde,