logo 201 consulting logo

SZIF začíná přijímat Jednotné žádosti 2016

| SZIF | Od dnešního dne mohou zemědělci podávat Jednotnou žádost pro rok 2016. Start příjmu žádostí se zatím nebude týkat dotačních titulů souvisejících s chovem hospodářských zvířat, jejich příjem bude možný od 15. dubna.

Řádný termín pro podávání Jednotné žádosti 2016 je do 16. května 2016.

Od 8. dubna je možné podávat žádosti na následující opatření:

Jednotná platba na plochu (SAPS), Platba pro mladé zemědělce, pro zemědělce dodržující zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostřední (greening), dobrovolná podpora vázaná na produkci, přechodné vnitrostátní podpory, platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními (LFA), v rámci sítě natura 2000 na zemědělské půdě, agroenvironmentální opatření, agroenvironmentálně-klimatická opatření a ekologické zemědělství.

Od 15. dubna bude možné podávat žádost na všechna opatření Jednotné žádosti:

Dobré životní podmínky zvířat (welfare) a Dobrovolná podpora vázaná na produkci.