logo 201 consulting logo

Technické vybavení dřevozpracujících provozoven

| SZIF | Pozor! Příjem žádostí bude probíhat od 3.5. do 16.5. Program se zaměřuje na podporu investic do strojů, technologií, zařízení a souvisejících stavebních úprav v dřevozpracujících provozovnách, vedoucích k efektivnímu zpracování dřeva. Podpora je zaměřena především na investice, jejichž předmětem je technologické vybavení dřevozpracujících provozoven s průměrným ročním pořezem do 10 000 m3 včetně.