logo 201 consulting logo

Technické vybavení dřevozpracujících provozoven

Doporučení žádostí o dotaci v rámci 2. kola Programu rozvoje venkova – operace 8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven

Státní zemědělský intervenční fond dne 13. června 2016 provedl na základě alokace stanovené Ministerstvem zemědělství ČR doporučení Žádostí o dotaci v rámci operace 8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven. 47 Žádostí bylo zařazeno do kategorie Doporučen, 26 do kategorie Náhradník a 13 do kategorie Nedoporučen. Přehled všech Žádostí naleznete zde.