logo 201 consulting logo

TECHNOLOGIE - ITI (Ostrava) - I. výzva.

Ve čtvrtek 31. srpna 2017 vyhlásilo MPO výzvu k předkládání žádostí o podporu do programu TECHNOLOGIE - ITI (Ostrava) - I. výzva.

Podpora zvýšení počtu nových podnikatelských záměrů malých a středních podniků, přispívajících rozvoji hospodářsky problémových regionů a zvyšování zaměstnanosti v těchto oblastech.

  • Datum zahájení příjmu Žádostí o podporu: 7. září 2017
  • Datum ukončení příjmu Žádostí o podporu: 7. září 2018
  • Příjem projektových záměrů do výzvy nositele ITI Ostrava: 13. září 2017 – 12. října 2017

Tato výzva tvoří základní rámec pro vyhlášení výzvy č. 11 nositele ITI (Statutární město Ostrava) k předkládání projektových záměrů. Výzva nositele ITI bude vyhlášena (pokud bude schválena radou města) dne 13. září 2017 a bude otevřena po dobu 20 pracovních dní.

Důležité upozornění: Pro úspěšné předložení žádosti o podporu do výzvy ŘO "TECHNOLOGIE - ITI (Ostrava) - I. výzva" je třeba nejprve předložit projektový záměr do výzvy nositele ITI a získat "Vyjádření Řídicího výboru ITI o souladu projektového záměru se Strategií ITI". Bez této přílohy žádosti o podporu nelze žádost finalizovat a úspěšně předložit!

Více informací k programu naleznete zde. Nebo na stránkách poskytovatele dotace zde.