logo 201 consulting logo

TECHNOLOGIE - Průmysl 4.0 - X. VÝZVA

Cílem výzvy programu Technologie je podporovat růst a posilování konkurenceschopnosti malých a středních podniků prostřednictvím digitální transformace, a přispívat tak k rozvoji regionů.

Chcete pořídit nové technologické zařízení a vybavení? Program Technologie je určen pro Vás. 

Podporovány budou projekty, které mají stanovenou strategii dalšího rozvoje v oblasti digitální transformace společnosti. V případě, že společnost žadatele nedisponuje informačním systémem typu IS, ERP, MES, MIS apod., je povinna takový systém pořídit a implementovat v rámci realizace předkládaného projektu.

Příjem Žádostí o podporu probíhá od 23. 9. 2019 do 16. 12. 2019.

Více informací k programu naleznete zde.
Text Výzvy a její přílohy jsou k dispozici na webu API zde.