logo 201 consulting logo

TECHNOLOGIE Průmysl 4.0 – XIII. Výzva

1. října 2020 vyhlásilo MPO Výzvu XIII. programu podpory TECHNOLOGIE - Průmysl 4.0.

Cílem výzvy je podporovat růst a posilování konkurenceschopnosti malých a středních podniků prostřednictvím digitální transformace.

Žádosti o podporu jsou přijímány od 2. 12. 2020 do 2. 3. 2021.

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

  • projekty, které mají stanovenou strategii dalšího rozvoje v oblasti digitální transformace společnosti prostřednictvím pořízení nových technologických zařízení a vybavení, která musí být propojena se stávajícími nebo nově pořizovanými technologiemi informačním systémem a jeho dalšími implementovanými moduly integrující všechny nebo většinu oblastí podnikové činnosti

Podporoavné výdaje:

  • dlouhodobý hmotný majetek - nákup strojů, zařízení, technologií, HW a vybavení, které nebyly předmětem odpisu, včetně nezbytného software zajišťujícího jejich funkčnost
  • dlouhodobý nehmotný majetek - náklady na pořízení patentových licencí nezbytných pro řádný provoz strojů a zařízení pořízených v rámci předmětného projektu
  • výdaje na pořízení provozních souborů přičemž provozním souborem se míní souhrn strojů a zařízení včetně jejich montáží a inventáře investičního charakteru, který slouží k zajištění dílčího samostatného technologického celku a je uváděn do provozu v souvislém čase

Kdo může žádat (příjemci podpory):

  • malé a střední podniky 

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

  • dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně do výše 40 mil. Kč
  • míra dotace: 45 % malé, 35 % střední podniky

Alokace 550 mil. Kč.  

Více informací o programu naleznete zde. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.

Text Výzvy programu naleznete zde.