logo 201 consulting logo

TECHNOLOGIE Výzva VII. - Průmysl 4.0

Uvažujete o funkčním či vyšším stupni propojenosti výrobních i nevýrobních technologií při své podnikatelské činnosti? Zajímáte se o budoucnost vaší firmy z pohledu digitální transformace? Typický projekt programu Technologie je zacílen na pořízení a propojení výrobních technologií, jakými jsou moderní stroje a zařízení a nevýrobních technologií, jakými mohou být např. technologie na měření a sledování výrobku.

V rámci OP PIK vyhlásilo MPO dne 5.12.2017 v pořadí již VII. Výzvu programu podpory Technologie, který je zaměřen na posilování konkurenceschopnosti malých a středních podniků prostřednictvím digitální transformace.

Oproti předchozím výzvám programu Technologie jsou odlišně definovány způsobilé výdaje, které na výrobní technologie nesmí tvořit více než 50 % z investičních výdajů na nevýrobní technologie. Z celkových způsobilých výdajů projektu mohou být výdaje na výrobní technologie 33,3 procent.

Dotace ze způsobilých výdajů činí 35 % pro střední podniky a 45 % pro malé podniky, přičemž minimální výše dotace projektu činí 1 mil. Kč a max. částka dotace 20 mil. Kč.

Více infromací k programu naleznete zde.