logo 201 consulting logo

Třetí číslo časopisu MPO pro žadatele v OP PIK

MPO začíná vydávat Informační zpravodaj „OPIK“, který bude především podnikatele informovat o dění ve výše uvedeném programu. MPO se bude snažit informovat veřejnost zejména o nových příležitostech pro získání finančních prostředků, o záměrech řídícího orgánu na poli podpory podnikání a přinášet další aktuální zprávy týkající se dotační politiky.

Zpravodaj informuje o blížícím se termínu ukončení příjmu žádostí v rámci probíhajících výzev SC 3.1, SC 3.2, a SC 3.5 v PO 3 a současně se dozvíte i o probíhajících výzvách. Upozorňuje na časté chyby žadatelů. Představuje základní pravidla pro snadné podání Žádosti o platbu.
Hlavním tématem třetího dílu je představení nové výzvy v dotačním programu Vysokorychlostní internet. Výzva cílí na tzv. bílá adresní místa, kde vysokorychlostní internet není k dispozici. Ve výzvě je alokováno 1 000 000 000 Kč s tím, že v případě většího zájmu bude alokace Výzvy adekvátně navýšena. Výzva je určena podnikatelům (fyzickým i právnickým osobám), kteří mohou žádat o dotaci na zařízení a práce potřebné k vybudování moderní telekomunikační infrastruktury.

Informační zpravodaj OPIK č. 3

Informační zpravodaj OPIK č. 2

Informační zpravodaj OPIK č. 1