logo 201 consulting logo

ÚSPORY ENERGIE – příjem žádostí ukončen V. výzva

API 30. června ukončila příjem žádostí o dotace v V. výzvě, jejímž cílem je snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Program podporuje řadu opatření, která přispívají k úspoře konečné spotřeby energie.

Společnosti vyčerpaly požadovanými dotacemi téměř 6 mld. Kč.

Firmy na projekty, které povedou k úsporám energie vynaložily celkem přes 14 miliard korun způsobilých výdajů. Podporu mohly využít například na modernizaci a rekonstrukci rozvodů elektřiny, plynu a tepla nebo stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu, zavádění a modernizaci systémů měření a regulace, využití odpadní energie ve výrobních procesech, instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (využití biomasy, solární systémy, tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy), instalaci akumulace elektrické energie a řadu dalších opatření.