logo 201 consulting logo

Úspory energie v SZT - prodloužení

Upozornění pro žadatele z Výzvy III programu Úspory energie v SZT.

Z titulu chybného fungování modulu pro rozpad financování a nefunkčního výběru režimu veřejné podpory na úrovni podávaných projektů do Výzvy III programu Úspory energie v SZT rozhodl poskytovatel dotace o prodloužení termínu pro podávání žádostí do 4. 4. 2019 (23:59:59), pokud nedojde do té doby k nápravě a zprovoznění modulu v IS KP14+, bude lhůta opět adekvátně prodloužena.