logo 201 consulting logo

ÚSPORY ENERGIE - V. VÝZVA - PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ POKRAČUJE

Příjem žádostí stále probíhá! Cílem Výzvy je podpora snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Účelem programu je podpora opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie.

Chcete snížit energetickou náročnost Vašeho podniku? Chcete odměnit staré výrobní technologie za nové? Plánujete využívat odpadní energie ve výrobních procesech nebo zavést či modernizovat systém měření a regulace? Uvažujete o modernizaci či rekonstrukci rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích průmyslových areálech? Potom je právě pro Vás určen program Úspory energie.

Příjem Žádostí o podporu nadále probíhá od 16. 9. 2019 do 30. 4. 2020.

Více informací k programu naleznete zde.
Text Výzvy a její přílohy jsou k dispozici na webu API zde.