logo 201 consulting logo

Vyhlášení nových výzev OP PIK

MPO vyhlásilo dne 24. října 2016 výzvy v následujících programech podpory: Nemovitosti - Výzva II, Školicí střediska - Výzva II, Marketing - Výzva II, ICT a sdílené služby - Výzva II a ICT a sdílené služby - Výzva III, Partnerství znalostního transferu - Výzva II a Spolupráce - Klastry - Výzva III. Více informací k jednotlivým Výzvám programů:

Nemovitosti - Výzva II.

Školicí střediska - Výzva II.

Marketing - Výzva II.

 ICT a sdílené služby - Výzva II. a III. Výzva

Partnerství znalostního transferu - Výzva II.

Spolupráce - Klastry - Výzva III.