logo 201 consulting logo

Vysokorychlostní internet - Výzva III.

17. srpna 2020 vyhlásilo MPO Výzvu III. – Vznik a rozvoj digitálních technických map veřejnoprávních subjektů (DTM VPS) – programu podpory VYSOKORYCHLOSTNÍ INTERNET.

Alokace výzvy byla stanovena ve výši 1 mld. Kč.

Cílem výzvy je zajistit úplné a spolehlivé informace o existenci, prostorovém umístění a vlastnostech stavebních a technických objektů a zařízení, které jsou nezbytné pro přípravu a realizaci staveb, stavebních řízení, dále pro územní plánování, správu a rozvoj systémů dopravní a technické infrastruktury a pro další agendy veřejné správy a činnosti.

Více o programu a výzvě naleznete zde.