logo 201 consulting logo

Zahájení 3. kola příjmu žádostí z PRV 2014 – 2020

11. října 2016 8:00 hodin bude zahájen příjem žádostí v rámci 3. kola PRV a to pouze prostřednictvím Portálu Farmáře. Příjem žádostí bude ukončen 31. října 2016 13:00 hodin.

V rámci 3. kola budou podpořeny investice do zemědělských, lesnických i potravinářských podniků, na inovace a na projekty spolupráce za více než 4,5 miliardy korun.

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje 3. kolo příjmu žádostí na následující programy podpory:

  • 4.1.1 Investice do zemědělských podniků 
  • 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
  • 4.3.2 Lesnická infrastruktura
  • 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství
  • 16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP
  • 16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh
  • 16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů
  • 16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů
  • 16.6.1 Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelném zajišťování biomasy pro výrobu energie, výrobu potravin a v průmyslových procesech

Příjem žádostí bude probíhat pouze prostřednictvím Portálu Farmáře v termínu od 11. října 2016 8:00 hodin do 31. října 2016 13:00 hodin.

Pro bližší infomace k jednotlivým programům kontaktujte naše projektové manažery.