logo 201 consulting logo

Zemědělci - kompenzace škod způsobené extrémním suchem

| SZIF | Ministerstvo zemědělství chce pěstitelům částečně kompenzovat škody za loňské extrémní sucho. Navrhuje jim poskytnout 1,24 mld. Kč jako kompenzaci za škody, které loni v létě utrpěli zemědělci při slabší a kvalitativně horší úrodě způsobené dlouhotrvajícím suchem.

Nárok na odškodné by měli pěstitelé, u nichž došlo vlivem extrémního počasí k poškození plodin o více než 30 % v porovnání s průměrnými tržbami za poslední tři roky. O dotaci by tak mohli požádat zemědělci pěstující brambory, chmel, ovoce, zeleninu, ovocné a okrasné stromky, cukrovou řepu, sadbový materiál lesních dřevin, krmnou kukuřici a trvalé travní porosty v souvislosti s chovem hospodářských zvířat. Ministerstvo zemědělství předpokládá, že by mohlo dostat více než 7 tisíc žádostí o kompenzaci.