logo 201 consulting logo

Akvakultura poskytující enviromentální služby

Ing. Michal Torhan Kontaktujte:
Ing. Michal Torhan
   +420 602 752 659
   michal.torhan@201.cz

Cíl programu

Program je zaměřen na podporu vysazování úhoře říčního (Anguilla anguilla) do vybraných rybářských revírů v povodí řeky Labe a řeky Odry. Vysazování je realizováno ve formě monté nebo rozkrmeného mladého úhoře (rozkrmeného monté) o délce menší než 20 cm.

Způsobilé výdaje

  • Náklady přímo spojené s účastí na zachovávání a rozmnožování vodních živočichů ex-situ v rámci programů pro ochranu a obnovu biologické rozmanitosti vypracovaných veřejnými orgány nebo pod jejich dohledem.

Specifika a omezení

Podpora akvakultury s vysokou úrovní ochrany životního prostředí, zdraví a dobrých životních podmínek zvířat a bezpečnosti.

Výsledky operací jsou vhodně zveřejňovány v souladu s článkem 119 Poskytování informací a propagace nařízení č. 508/2014.

Definice žadatele

  • Podniky akvakultury, které jsou uživateli rybářských revírů. 
  • Právnické osoby, jejíž příjmy pocházejí z akvakultury provozované vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a riziko. 
  • Rybářské svazy a rybářské spolky.
  • Podniky akvakultury, které mají smluvní vztah s rybářskými svazy a rybářskými spolky, které jsou uživateli rybářských revírů.

Výše dotace

Podpora je poskytována jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje, a to ve výši 100 %.

Minimální výše investice ve výši 25 tis. Kč. 

Maximální výše investice ve výši 7 mil. Kč.