logo 201 consulting logo

Dobře řízený Dunajský region

Ing. Pavlína Torhanová Kontaktujte:
Ing. Pavlína Torhanová
   +420 602 751 392
   pavlina.torhanova@201.cz

Prioritní osa se zaměřuje na zlepšení institucionálních kapacit k zachycení hlavních společenských změn a na podporu evropské strategie rozvoje dunajského regionu (EUSDR). 

Podporované aktivity

  • Podpora výměn a transferů know-how a nejlepších praktik politiky zaměstnanosti mezi institucemi trhu práce a sociálními partnery
  • Podpora systému kapacit a rámcových podmínek pro implementaci vzdělávacího systému a politiky cílící na pozvednutí úrovně vzdělání a kvalifikace a tak podpořit zvýšení šancí na nalezení pracovního místa v regionu
  • Podpora společného vývoje a zlepšování politik a inovativních systémů, které se zaměřují na demografické změny a migrační výzvy
  • Podpora výměn a přenosu know-how v oblasti sociální politiky inkluze 
  • Podpora participačních plánovacích procesů a zapojení občanské společnosti do rozvoje
  • Vytváření organizací na implementaci Dunajské strategie (EUSDR), zajišťování podmínek pro podporu strategie, zajištění fondů pro strategické projekty

Definice žadatele

Žadatelem v rámci prioritní osy jsou lokální, regionální a národní veřejné subjekty, poskytovatelé sociálních služeb, nevládní organizace, výzkumné a vývojové instituce, univerzity a jejich výzkumná zařízení, vzdělávací instituce.