logo

ICT a sdílené služby

Ing. Pavlína Torhanová Kontaktujte:
Ing. Pavlína Torhanová
   +420 602 751 392
   pavlina.torhanova@201.cz

Cíl programu

Podpora projektů, které zvýší nabídku nových informačních systémů, ICT řešení a vysoce sofistikovaných ICT nástrojů, cloudových řešení a služeb a nových softwarových produktů a služeb, moderních a pokrokových digitálních služeb, a to včetně související implementace. Dále pak bude podporováno lepší uplatnění produktů českých IT podniků na globálním trhu a v neposlední řadě rozvoj znalostí a dovedností IT odborníků.

Časový harmonogram

 • Budování a modernizace datových center

Datum vyhlášení výzvy: 28. 6. 2018

Datum zahájení příjmu Žádostí o podporu: 31. 8. 2018

Datum ukončení příjmu Žádostí o podporu: 31. 5. 2019

 • Zřizování a provoz center sdílených služeb

Datum vyhlášení výzvy: 25. 6. 2018

Datum zahájení příjmu Žádostí o podporu: 28. 8. 2018

Datum ukončení příjmu Žádostí o podporu: 28. 5. 2019

Podporované aktivity

 • Zřizování a provoz center sdílených služeb.
 • Budování a modernizace datových center.

Způsobilé výdaje

Zřizování a provoz center sdílených služeb

 • osobní náklady (ve výši minimálně 50% všech způsobilých výdajů), nájemné, služby expertů
 • hardware, software a ostatní výdaje související s projektem v režimu de minimis

Budování a modernizace datových center

 • pořízení pozemků, budov, staveb, rekonstrukce staveb, hardware, software, ostatní stroje a zařízení a služby expertů (pouze MSP)

Specifika a omezení

Program je určen pro projekty realizované ve všech regionech ČR mimo region hl. m. Prahy (na území hl. m. Prahy může mít společnost sídlo).

Zřizování a provoz center sdílených služeb - minimální výše investice do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku využívaného pro zajištění aktivit projektu činí pro malý podnik 0,3 mil. Kč, pro střední podnik 0,5 mil. Kč a pro velký podnik 1 mil. Kč.

Podpora bude soustředěna především do rozvojových území, dále pak do stabilizovaných a periferních území.

V případě velkých podniků budou podporovány projekty, jejichž realizace v konečném důsledku povede ke snižování nákladů malých a středních podniků.

Definice žadatele

 • Podnikatelské subjekty - malý (do 49 zaměstnanců), střední (do 249 zaměstnanců) a velký podnik (nad 249 zaměstnanců).

Nepodporované odvětví

Zřizování a provoz center sdílených služeb - zemědělství, lesnictví, rybolov, akvakultura (CZ-NACE A 01, A 02, A03), o uhelný průmysl (CZ-NACE B 05, C 19.1), o odvětví oceli, o průmysl výroby syntetických vláken, o stavba lodí (CZ-NACE C 30.11), o doprava a související infrastruktura o výroba a distribuce energie, o energetická infrastruktura.

Výše dotace

Zřizování a provoz center sdílených služeb

 • Minimální výše dotace ve výši 3 mil. Kč.
 • Maximální výše dotace ve výši 100 mil. Kč.

Budování a modernizace datových center

 • Minimální výše dotace ve výši 1 mil. Kč.
 • Maximální výše dotace ve výši 150 mil. Kč.

Výše podpory:

 • malý podnik 45 %, střední podnik 35 %, velký podnik 25 %.

Alokace výzev: 

Budování a modernizace datových center 1,5 mld. Kč.

Zřizování a provoz center sdílených služeb 0,5 mld. Kč.