logo 201 consulting logo

Inovativně a sociálně zodpovědný Dunajský region

Ing. Pavlína Torhanová Kontaktujte:
Ing. Pavlína Torhanová
   +420 602 751 392
   pavlina.torhanova@201.cz

Prioritní osa se zaměřuje na široké spektrum inovačních témat vytvářených v kooperaci, jako jsou například eko-inovace, znalostní transfery, klastry, sociální inovace a inovace ve výrobních podnicích. Velký důraz je kladen na sociální dimenzi inovace (vzdělávací aspekty, podnikatelské schopnosti, sociální inovace). Cíle prioritní osy jsou zlepšení rámcových podmínek pro inovace a zvýšení kompetencí pro podnikatelské a sociální inovace.

Podporované aktivity

  • Podpora společných vzdělávacích programů ke zvyšování dovedností zaměstnanců a zaměstnavatelů a jejich schopnosti adaptace na technologické změny a požadavky trhu
  • Vývoj a implementace strategií za účelem motivace mladých k zapojení do výzkumu a vývoje a k podpoře podnikání mladých 
  • Vytváření sítí, které povedou k implementaci praktických znalostí do vzdělávání
  • Podpora inovativních nápadů v sociálních službách 
  • Podpora přijímání inovativních nápadů na trh 
  • Reformování vzdělávacích systémů
  • Vytváření nástrojů a služeb na zlepšení kompetencí pro inovativní podnikání, zlepšování inovativní kultury a inovativních manažerských dovedností, kapacity pro start-up projekty 
  • Podpora společné snahy o posílení kapacit podpůrných organizací v oblasti inovací spojených se službami

Definice žadatele

Žadatelem v rámci prioritní osy jsou lokální, regionální a národní veřejné subjekty, mezinárodní organizace a soukromé subjekty.