logo 201 consulting logo

INTEGROVANÉ ÚZEMNÍ INVESTICE (ITI) – PRŮBĚŽNÁ VÝZVA

Ing. Tomáš Kuštan Kontaktujte:
Ing. Tomáš Kuštan
   +420 775 713 953
   tomas.kustan@201.cz

Termíny

Datum vyhlášení: 31. 3. 2016

Plánované datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 14. 12. 2018

Podporované aktivity

 • poradenské a informační činnosti a programy v oblasti zaměstnávání;

 • bilanční a pracovní diagnostika;

 • motivační aktivity;

 • rekvalifikace;

  rozvoj základních kompetencí za účelem snazšího uplatnění na trhu práce;

 • podpora aktivit k získání pracovních návyků a zkušeností;

 • zprostředkování zaměstnání, podpora umístění na uvolněná pracovní místa a podpora vytváření nových pracovních míst;

 • podpora flexibilních forem zaměstnání;

 • doprovodná opatření umožňující začlenění podpořených osob na trh práce;

 • realizace nových či inovativních nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti.

Účast cílové skupiny na klíčových aktivitách projektu musí být pro cílovou skupinu bezplatná. V rámci výzvy není povoleno vybírat finanční poplatky od cílové skupiny projektu. 

Definice žadatele

 • Nestátní neziskové organizace
 • Obce, příspěvkové organizace obcí
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Vzdělávací a poradenské instituce

území

Programová oblast a území dopadu: ČR bez hl. m. Prahy. 

Výše dotace a investice

Procentuální míra podpory – 85 % EU, 15 % státní rozpočet.

Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu – 5 mil. Kč.

Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu – 50 mil. Kč.