logo 201 consulting logo

Interact III

Ing. Pavlína Torhanová Kontaktujte:
Ing. Pavlína Torhanová
   +420 602 751 392
   pavlina.torhanova@201.cz

Program se snaží o identifikaci, popsání a rozšíření přístupů vedoucích k správnému řízení programů Evropské územní spolupráce (EÚS). Cílem programu je usnadnit vzájemnou kooperaci členských států EÚS. Řídícím orgánem je Bratislavský samosprávný kraj. Národním koordinátorem je Ministerstvo pro místní rozvoj.

Do programu INTERACT III. jsou zapojeny členské státy Evropské unie, Norsko a Švýcarsko. V rámci programu nejsou realizovány nové projekty, do kterých by se mohla zapojit širší veřejnost. 

INTERACT III. má tři specifické cíle

  • Zlepšení řídící a kontrolní kapacity programů EÚS
  • Zlepšení kapacity EÚS v oblasti shromažďování a komunikování výsledků programu
  • Zlepšení kapacity řízení spolupráce za účelem implementace inovativních přístupů (ESÚS, revolvingové fondy, makroregionální strategie, integrované územní investice atd.)