logo 201 consulting logo

Konkurenceschopnost malých a středních podniků

Ing. Pavlína Torhanová Kontaktujte:
Ing. Pavlína Torhanová
   +420 602 751 392
   pavlina.torhanova@201.cz

Prioritní osa se zaměřuje na zlepšení realizace politik a programů regionálního rozvoje, zejména programů plnící cíl Investice pro růst a zaměstnanost a případně programů plnící cíl Evropské územní spolupráce, které podporují malé a střední podniky ve všech fázích jejich životního cyklu, aby se rozvíjely, rostly a byly aktivní na poli inovací. 

Podporované aktivity

  • Vytváření a povzbuzování podnikatelského ducha
  • Reakce na překážky bránící podnikům v růstu 
  • Kooperace regionálních autorit a podniků podporujících agentur na výměně zařízení umožňujících podporu malých a středních podniků 
  • Vytváření akčních plánů na podporu mladých podnikatelů v regionech 
  • Výměna dobré praxe mezi regionálními vývojovými agenturami

Definice žadatele

Žadatelem v rámci prioritní osy jsou místní, regionální a národní orgány odpovědné za podnikání a podporu malých a středních podniků; regionální vývojové agentury; aktéři podporující byznys, obchodní komory, vzdělávací instituce a další aktéři relevantní pro vývoj regionálního podnikání a konkurenceschopnost malých a středních podniků.