logo 201 consulting logo

Lépe propojený Dunajský region

Ing. Pavlína Torhanová Kontaktujte:
Ing. Pavlína Torhanová
   +420 602 751 392
   pavlina.torhanova@201.cz

Prioritní osa se zaměřuje na vývoj a zlepšování ekologického a nízkouhlíkového systému dopravy a dále na zlepšení energetické bezpečnosti a energetické efektivnosti. 

Podporované aktivity

  • Podpora vývoje integrovaného dopravního rámce a dalších společných dopravních opatření v regionu 
  • Podpora lodní dopravy, modernizace přístavů
  • Přispět k zajištění dostupnosti zemědělských oblastí, zejména těch, které jsou ovlivněny demografickou změnou 
  • Přispět k bezpečnějším transportním sítím – ekologicky šetrných, a dlouhodobě udržitelných – podpora předávání znalostí, budováním kapacit a předávání vhodných nástrojů na podporu bezpečného transportu
  • Podpora výstavby cyklostezek. Dunajský region je vhodný pro kombinaci cyklistické dopravy a lodní dopravy
  • Podpora lepší organizace veřejných transportních linek a dalších dlouhodobě udržitelných způsobů dopravy v zemědělských a užitkových oblastech
  • Podpora vývoje a výměny lidských zdrojů za účelem rozšiřování povědomí a zkušeností v technologickém vývoji
  • Přispívat k nadnárodní integraci rozdílných energetických sítí a objevovat vývojové možnosti pro společnou energetickou infrastrukturu
  • Přispět k rozvoji Smart Grids v regionu
  • Přispět k regionálnímu energetickému plánování a koordinaci za účelem diverzifikovat zdroje energie a přispět k ochraně zásob energie 

Definice žadatele

Žadatelem v rámci prioritní osy jsou lokální, regionální a národní veřejné subjekty, mezinárodní organizace a soukromé subjekty.