logo 201 consulting logo

Mezinárodní spolupráce v oblastech: sociální začleňování, mobilita

Ing. Tomáš Kuštan Kontaktujte:
Ing. Tomáš Kuštan
   +420 775 713 953
   tomas.kustan@201.cz

Termíny

Datum vyhlášení: srpen 2018

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: listopad 2018

Podporované aktivity

  • Mobilita - vzdělávací a motivační aktivity, zahraniční stáže pro cílovou skupinu, poradenství, přímá podpora osob, pomoc při hledání zaměstnání po jejich návratu do ČR.

Definice žadatele

  • Nestátní neziskové organizace;
  • Poskytovatelé sociálních služeb;
  • Samozpráva.

území

Celá ČR včetně hlavního města Prahy.

Výše dotace a investice

Bude upřesněno ve Výzvě.