logo 201 consulting logo

Nízkouhlíková ekonomika

Ing. Pavlína Torhanová Kontaktujte:
Ing. Pavlína Torhanová
   +420 602 751 392
   pavlina.torhanova@201.cz

Prioritní osa se zaměřuje na přechod k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech odvětvích, prostřednictvím strategií, jejichž cílem je zvýšit podíl obnovitelných zdrojů energie v energetickém mixu, a podporou udržitelné multimodální dopravy.

Podporované aktivity

  • Vypracování regionálních nízkouhlíkových strategií 
  • Výměna zkušeností a dobré praxe regionálních a lokálních autorit vedoucí k vytvoření Akčních plánů na nastavení regionálních struktur k zavedení obnovitelných zdrojů energie a distribučních systémů v zemědělských oblastech
  • Regionální a městské autority sdílející zkušenosti z mobility k zavedení akčního plánu zvyšujícího investice do nízkouhlíkové dopravy
  • Kooperace mezi regiony a regionálními energetickými agenturami k podpoření investic do energeticky efektivních způsobů – podpoření zavádění energetických úspor v podnicích

Definice žadatele

Žadatelem v rámci prioritní osy jsou místní, regionální a národní orgány odpovědné za energie, mobilitu a další nízkouhlíkové oblasti; regionální energetické a vývojové agentury; aktéři v dopravě a mobilitě, environmentální agentury, univerzity a výzkumná střediska a další aktéři relevantní pro nízkouhlíkovou ekonomii.