logo 201 consulting logo

Nová řešení pro tíživé sociální problémy

Ing. Tomáš Kuštan Kontaktujte:
Ing. Tomáš Kuštan
   +420 775 713 953
   tomas.kustan@201.cz

Termíny

Datum vyhlášení: leden 2018

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: červen 2018

Podporované aktivity

  • Rozvíjení nového řešení pro tíživé sociální problémy i u marginálních cílových skupin.
  • Podpora a vzdělávání projektového týmu ve specifických znalostech a dovednostech pro realizaci řešení.
  • Pilotní testování nového řešení v praxi
  • Evaluace sledující účinnost daného řešení a sloužící zároveň jako nástroj učení a zlepšování služeb vůči klientům.

Definice žadatele

  • Nestátní neziskové organizace;
  • Poskytovatelé sociálních služeb;
  • Školy, vysoké školy a veřejně výzkumné instituce;
  • OSVČ;
  • Obce, organizace zřizované kraji a obcemi;
  • Obchodní korporace.

území

Celá ČR včetně hlavního města Prahy.

Výše dotace a investice

Bude upřesněno ve Výzvě.