logo 201 consulting logo

PODPORA AKTIVIT A PROGRAMŮ V RÁMCI SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ (3. VÝZVA)

Ing. Tomáš Kuštan Kontaktujte:
Ing. Tomáš Kuštan
   +420 775 713 953
   tomas.kustan@201.cz

Termíny

Předpokládané datum vyhlášení: říjen 2018

Plánované datum ukončení příjmu žádostí o podporu: leden 2019

Podporované aktivity

Aktivity budou zaměřeny na cílovou skupinu dle aktuální potřeby v době vyhlášení. Bude se jednat o aktivity typu: aktivizační, asistenční a motivační programy, programy pro osoby opouštějící zařízení pro výkon odnětí svobody, preventivní programy pro osoby ohrožené závislostmi na návykových látkách, aktivity v oblasti sociální politiky zaměřených na podporu sociálního bydlení, programy/služby pro osoby s chronickým duševním onemocněním, podpora hospicové péče apod.

Definice žadatele

  • Nestátní neziskové organizace
  • Příspěvkové organizace obcí
  • Poskytovatelé sociálních služeb  

území

Celá ČR mimo hlavního města Prahy. 

Výše dotace a investice

Bude upřesněno s vyhlášením výzvy.

Další podrobnosti budou upřesněny s vyhlášením výzvy.