logo 201 consulting logo

Podpora nových chovatelů

Ing. Michal Torhan Kontaktujte:
Ing. Michal Torhan
   +420 602 752 659
   michal.torhan@201.cz

Cíl programu

Program je zaměřen na umožnění vstupu nových subjektů do odvětví a zajištění jejich počátečních investic souvisejících se zřizováním podniků akvakultury nově začínajícími chovateli s cílem zvyšování konkurenceschopnosti odvětví akvakultury.

Způsobilé výdaje

  • Zřizování podniků udržitelné akvakultury nově začínajícími chovateli.

Specifika a omezení

Podpora nových chovatelů, kteří zřizují poprvé mikropodniky nebo malé podniky akvakultury a mají odpovídající odborné schopnosti a způsobilost, bude umožněna pouze po předložení podnikatelského plánu pro rozvoj aktivit.

V případě, že je investice vyšší než 50 000 EUR, je nutné předložit také studii proveditelnosti zahrnující hodnocení dopadů operací na životní prostředí.

Podpora se poskytne pouze v případě, že se na základě nezávislé marketingové zprávy jasně prokáže, že daný produkt má slibné a udržitelné vyhlídky na trhu.

Definice žadatele

  • Mikropodniky nebo malé podniky akvakultury.
  • Nově začínající chovatelé s cílem zvyšování konkurenceschopnosti odvětví akvakultury, kteří nezahájili činnost dříve, než před 5 lety k datu podání Žádosti o podporu.

Výše dotace

Podpora je poskytována jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje, a to ve výši 50 %.

Minimální výše investice ve výši 50 000 Kč.

Maximální výše investice ve výši 4 999 999 Kč.