logo 201 consulting logo

Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje (CLLD)

Ing. Jana Nejedlá Kontaktujte:
Ing. Jana Nejedlá
   +420 602 783 210
   jana.nejedla@201.cz

TERMÍNY

Plánované datum vyhlášení: 12. 8. 2016

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 26. 8. 2016

Plánované datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 31. 10. 2022

PODPOROVANÉ AKTIVITY

Aktivita Územní plány 

  • Zpracování územních plánů 
  • Zpracování změn územních plánů 

Aktivita Regulační plány 

  • Zpracování regulačních plánů z vlastního podnětu obce, které nenahrazují územní rozhodnutí. 

Aktivita Územní studie - zpracování územních studií:

  • zaměřených na veřejnou technickou infrastrukturu, na veřejnou dopravní infrastrukturu nebo na veřejná prostranství;
  • zaměřených na řešení krajiny.

DEFINICE ŽADATELE

  • Obce s rozšířenou působností.

ÚZEMÍ

Území celé ČR mimo území hl. m. Prahy. 

Aktivity Územní plány a Regulační plány

  • území obcí s rozšířenou působností, která leží na území místní akční skupiny vymezeném ve schválené strategii CLLD. 

Aktivita Územní studie

  • území správního obvodu obce s rozšířenou působností, které leží na území místní akční skupiny vymezeném ve schválené strategii CLLD.

VÝŠE DOTACE A INVESTICE

Míra podpory celkových způsobilých výdajů – 95 %

Minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů není stanovena.