logo 201 consulting logo Budujeme hrdé Česko

Poradenství: začínající podniky

Ing. Pavlína Torhanová Kontaktujte:
Ing. Pavlína Torhanová
   +420 602 751 392
   pavlina.torhanova@201.cz

Cíl programu

Podpora nově vznikajících podniků formou poskytování základních poradenských a služeb prostřednictvím externích poradců oprávněných k této činnosti podle platných právních předpisů. Podpora bude zaměřena na začínající firmy v oblasti výroby, stavebnictví, obchodu a služeb s cílem podpořit zvýšení počtu nových podnikatelů a konkurenceschopnosti začínajících malých a středních podniků v hospodářsky problémových regionech.

Časový harmonogram

Datum vyhlášení výzvy: 10. 6. 2019

Datum zahájení příjmu Žádostí o podporu: 1. 7. 2019

Datum ukončení příjmu Žádostí o podporu: 31. 10. 2019

Podporované aktivity

Poradenské služby pro začínající malé a střední podniky (s historií do 3 let) poskytované provozovateli inovační infrastruktury jako jsou podnikatelské inkubátory, vědeckotechnické parky a inovační centra.

Způsobilé výdaje

  • Poradenské služby;
  • Služby pro začínající malé a střední podniky.

Specifika a omezení

Program je určen pro projekty realizované ve všech regionech ČR mimo region hl. m. Prahy.

Podpora poradenských služeb a služeb pro začínající podniky. Podporovány budou poradenské služby pro začínající malé a střední podniky (s historií do 3 let) poskytované provozovateli inovační infrastruktury jako jsou podnikatelské inkubátory, vědeckotechnické parky a inovační centra.

Nebudou podporovány poradenské služby mající charakter stálé nebo pravidelné činnosti související s obvyklými provozními náklady podniku na služby, jako například běžné daňové poradenství, pravidelné právní služby nebo reklama.

Definice žadatele

  • Příjemcem dotace jsou provozovatelé inovační infrastruktury, jako jsou PI, VTP, IC. Příjemci dotace mají ve svých stanovách zakotveno, že byli zřízeni za účelem podpořit intenzitu, kvalitu a rychlost šíření inovací a transferu technologií do hospodářské praxe daného regionu. Provozovatelé inovační infrastruktury budou vybráni na základě výběrových kritérií a podmínek, které budou stanoveny v jednotlivých výzvách programu. Předpokládá se výběr jednoho subjektu na každý kraj s výjimkou hlavního města Prahy.
  • Příjemci podporovaných poradenských služeb a služeb pro malé a střední podniky

Podporované odvětví

Těžba a dobývání, Zpracovatelský průmysl, Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi, Stavebnictví, Velkoobchod a maloobchod, opravy a údržba motorových vozidel, Informační a komunikační činnost, Profesní, vědecké a technické činnosti, Administrativní a podpůrné činnosti, aj.

Výše dotace

Pro provozovatele inovační infrastruktury – formou dotace:

Minimální výše dotace ve výši 5 mil. Kč.

Maximální výše dotace ve výši 20 mil. Kč.

Procentuální výše podpory 50 %.

Pro malé a střední podniky – formou cenově zvýhodněných poradenských služeb:

Minimální výše dotace ve výši 50 tis. Kč.

Maximální výše dotace ve výši 500 tis. Kč.

Procentuální výše podpory 50 %.

Alokace výzvy 50 mil. Kč.