logo 201 consulting logo

Program Dosáhnout vysokého energetického standardu nových veřejných budov

Mgr. Ivan Štochl Kontaktujte:
Mgr. Ivan Štochl
   +420 606 026 526
   ivan.stochl@201.cz

Cíl programu

Cílem je urychlit zavedení povinnosti výstavby budov s téměř nulovou spotřebou energie. Budovy veřejného sektoru mají jít v této oblasti příkladem.

Podporované aktivity

Vícenáklady na dosažení pasivního energetického standardu v případě výstavby nových budov.

Definice žadatele

  • Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí.
  • Organizační složky státu.
  • Veřejné výzkumné instituce.
  • Veřejnoprávní instituce.
  • Příspěvkové organizace.
  • Vysoké školy, školy a školská zařízení.

Výše dotace

Podpora je poskytována formou nevratné dotace nebo zvýhodněného úvěru, popřípadě jejich kombinace. Maximální výše poskytované dotace je 60 % z celkových způsobilých výdajů.