logo 201 consulting logo

Program Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva koncentracím znečišťujících látek

Mgr. Ivan Štochl Kontaktujte:
Mgr. Ivan Štochl
   +420 606 026 526
   ivan.stochl@201.cz

Cíl programu

Cílem je omezit primární emise znečišťujících látek z lokálního vytápění domácností a to pomocí náhrady zastaralých spalovacích zařízení na pevná paliva za nové environmentálně šetrné způsoby vytápění. Současně bude kladen důraz na maximální účinnost podporovaných zdrojů tepla.

Podporované aktivity

Náhrada stávajících stacionárních spalovacích zdrojů v domácnostech.

Typy podporovaných aktivit

Výměna zdrojů tepla na pevná paliva za:

  • tepelné čerpadlo.
  • kotel na pevná paliva.
  • plynový kondenzační kotel.
  • Instalace solárně-termických soustav pro přitápění nebo přípravu TV.
  • Instalace dodatečných zařízení (např. filtr) ke snížení emisí znečišťujících látek.
  • Technická opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti rodinného domu ("mikro" energetická opatření).

Definice žadatele

  • Kraje.
  • Obce a města.

Výše dotace

Dotace je poskytována maximálně do výše 85 % z celkových způsobilých výdajů.