logo 201 consulting logo

Projekty veřejné správy zaměřené na inovaci v tématických oblastech OPZ

Ing. Tomáš Kuštan Kontaktujte:
Ing. Tomáš Kuštan
   +420 775 713 953
   tomas.kustan@201.cz

Termíny

Datum vyhlášení: 2. 11. 2015

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 16. 11. 2015 

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 31. 12. 2019

Podporované aktivity

  • Příprava a testování nových systémových řešení přetrvávajících problémů v oblasti veřejných služeb
  • Přenos fungujících zahraničních inovací – metod, postupů
  • Nastavení a vytváření podpůrných aktivit pro sociální inovace

Definice žadatele

  • Organizační složky státu
  • Příspěvkové organizace zřizované / řízené organizačními složkami státu
  • Kraje

území

Celá ČR včetně hlavního města Prahy.

Výše dotace a investice

Pro organizační složky státu a příspěvkové organizace podpora ve výši 100 % celkových způsobilých výdajů. 

Pro kraje podpora ve výši 95 % celkových způsobilých výdajů. 

Minimální výše způsobilých výdajů 1 mil. Kč.

Maximální výše způsobilých výdajů 50 mil. Kč.

Forma financování EX ANTE / EX POST.