logo

Proof of concept

Ing. Pavlína Torhanová Kontaktujte:
Ing. Pavlína Torhanová
   +420 602 751 392
   pavlina.torhanova@201.cz

Cíl programu

Podpora propojení podnikatelského sektoru s výzkumnými a vývojovými organizacemi a podpora nových inovačních podniků - transfer znalostí a technologií mezi výzkumnými organizacemi a podniky (domácími i zahraničními).

Časový harmonogram

Datum vyhlášení výzvy: 20. 12. 2018

Datum zahájení příjmu Žádostí o podporu: 4. 1. 2019

Datum ukončení příjmu Žádostí o podporu: 6. 5. 2019

Podporované aktivity

Aktivity vedoucí ke komercializaci výsledků výzkumu pomocí aktivit ověření proveditelnosti:

  • činnosti související s mapováním aplikovatelnosti a průzkumem trhu a zájmu aplikační sféry;
  • činnosti vedoucí ke vzniku funkčního vzorku/prototypu, nalezení strategického komerčního partnera, patentování a případně vznik nové spin-off firmy.

Způsobilé výdaje

  • Studie proveditelnosti, marketingové studie apod.
  • Podpůrné služby pro vědu a výzkum.
  • Poradenství (patentové, právní, finanční).

Specifika a omezení

Podpora výzkumné aktivity z hlediska dokončení výzkumných prací, ověření komerčního potenciálu a uvedení do praxe – propojením s podniky bude výzkum moci využít technologické i ekonomické zázemí, které by jinak nemohl pro určité projekty zajistit.

Definice žadatele

  • Podnikatelské subjekty - malý podnik (do 49 zaměstnanců), střední podnik (do 249 zaměstnanců).
  • Podnikatelská seskupení.
  • Orgány státní správy a samosprávy.
  • Organizace pro výzkum a šíření znalostí.
  • Neziskové organizace.

Podporované odvětví

Zpracovatelský průmysl, Technologie, Věda a výzkum, Energetika, IT a telekomunikace aj.

Výše dotace

Minimální výše dotace ve výši 0,3 mil. Kč.

Maximální výše dotace ve výši 10 mil. Kč.

Procentuální výše podpory je odvozena od velikosti podniků:

70 % ze způsobilých výdajů pro malé, 60 % ze způsobilých výdajů pro střední podniky.

50 % ze způsobilých výdajů pak na náklady na vyslání vysoce kvalifikovaných pracovníků z organizace pro výzkum a šíření znalostí, kteří u příjemce podpory pracují na činnostech v oblasti výzkumu, vývoje a inovací v nově vytvořené funkci, avšak nenahrazují jiné pracovníky a na náklady na získání a uznání patentů a dalších nehmotných aktiv.

Alokace výzvy 200 mil. Kč.