logo 201 consulting logo

Rizikový kapitál

Ing. Pavlína Torhanová Kontaktujte:
Ing. Pavlína Torhanová
   +420 602 751 392
   pavlina.torhanova@201.cz

Cíl programu

Podpora pro založení, rozvoj nebo odkup podniků formou kapitálových investic s cílem zvýšit počet nových podnikatelských záměrů začínajících a rozvojových podniků s rychlým růstovým potenciálem.

Časový harmonogram

Datum vyhlášení výzvy: bude upřesněno

Datum zahájení příjmu Žádostí o podporu: bude upřesněno

Datum ukončení příjmu Žádostí o podporu: bude upřesněno

Podporované aktivity

  • Scouting.
  • Exit - podpora ukončení investice v malém a středním podniku ve formě trade sale.
  • Kapitálové investice do projektů žadatelů zaměřených na založení a rozvoj podniků s inovačním potenciálem žádajících o seed, start-up, expansion nebo replacement kapitál.
  • Projekty následných investic v dalších kolech financování.

Způsobilé výdaje

Dosud nebylo blíže specifikováno.

Specifika a omezení

Program je určen pro projekty realizované ve všech regionech ČR mimo region hl. m. Prahy (na území hl. m. Prahy může mít společnost sídlo).

Tento program je určen i pro mikropodniky.

Definice žadatele

  • Podnikatelské subjekty - mikropodnik (do 10 zaměstnanců), malý podnik (do 49 zaměstnanců) a střední podnik (do 249 zaměstnanců).

Podporované odvětví

Dosud není blíže specifikováno.

Výše dotace

Maximální výše dotace ve výši 10 mil. Kč.

Procentuální výše podpory 50 – 80 %.

Alokace výzvy 312 mil. Kč.