logo 201 consulting logo

Rozvoj lidských zdrojů

Ing. Jana Nejedlá Kontaktujte:
Ing. Jana Nejedlá
   +420 602 783 210
   jana.nejedla@201.cz

Prioritní osa se zaměřuje na investice do vzdělávání, odborné přípravy a školení za účelem získávání dovedností a celoživotního učení: vypracováním a naplňováním společných programů vzdělávání, odborné přípravy a školení a na posilování institucionální kapacity orgánů veřejné správy a zúčastněných subjektů a účinné veřejné správy: podporou právní a správní spolupráce a spolupráce mezi občany a institucemi. 

Podporované aktivity

  • Podpora spolupráce obcí, měst a regionů a dalších institucí ve společném regionu
  • Posílení sítí (zvláště nevládních organizací) na místní/regionální úrovni a podpora potenciálu pro rozšíření spolupráce s jasným přeshraničním přístupem a cíli
  • Podpora integrace v malém měřítku, spolupráce mezi občany a institucemi a další místní aktivity zaměřené na soudržnost. 
  • Přizpůsobení vzdělávacích podmínek/systémů hospodářským a kulturních potřebám společného regionu (uspokojení potřeb trhu práce atd.)
  • Akce na podporu harmonizace systému odborného vzdělávání k uspokojování potřeb společného trhu práce (např. společné programy na podporu dlouhodobých stáží studentů ve firmách v příhraničních oblastech)
  • Rozvoj a implementace společných systémových opatření a společně implementované programy v oblasti vzdělávání (např. studijní plány, výměny studentů a pracovníků, příprava základních zásad pro harmonizaci a uznávání kvalifikací, výuka cizích jazyků)

Definice žadatele

Žadatelem mohou být orgány veřejné správy, neziskové organizace, komory a sdružení, veřejné instituce pro vývoj a inovace, vzdělávací instituce, vysoké školy.