logo 201 consulting logo

Rozvoj místních iniciativ

Ing. Pavlína Torhanová Kontaktujte:
Ing. Pavlína Torhanová
   +420 602 751 392
   pavlina.torhanova@201.cz

Prioritní osa se zaměřuje na rozvoj spolupráce místní a regionální samosprávy zejména v oblasti vzdělávání a využívání kulturního a přírodního dědictví. V rámci podpory bude kladen důraz na zapojení méně aktivních partnerů do podporovaných aktivit a vytvoření podmínek pro zabezpečení udržení vytvořených partnerství.

Podporované aktivity

  • Společné plánování, strategie a studie v přeshraničním regionu
  • Zvyšování institucionálních kapacit a zručností organizačních struktur v oblastech efektivní správy, vzdělávání, kulturního a přírodního dědictví
  • Rozvoj spolupráce institucí veřejné správy
  • Vytváření a upevňování partnerství, sítí a podpůrných přeshraničních struktur

Definice žadatele

Žadateli v rámci prioritní osy jsou školy a vzdělávací instituce, komory a zájmová sdružení právnických osob, NNO, stát a jeho složky, ÚZC a jeho složky.